OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov, spracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Správca Vašich osobných údajov: Ing. Miroslav Forman – FORMAN, Trenčianska 19, 821 09 Bratislava. Prevádzka: Železničná 95, 900 27 Bernolákovo, Slovensko IČO: 11801191, IČ DPH: SK1020170217. Registrácia: Okresný úrad Bratislava II. pod. č. ŽO : 94/8384 reg.č.5088/94 . Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na ďalej uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme. Kontakt: info@forman.sk alebo písomne na adrese Ing. Miroslav Forman – FORMAN, Železničná 95, 900 27 Bernolákovo Informácie, ktoré zhromažďujeme: 1. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy /objednávka, fakturácia, reklamácie, a iné/. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie týchto úkonov. Kto má prístup k Vašim údajom: 1. Oprávnené osoby v rámci firmy Ing. Miroslav Forman – FORMAN 2. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako prepravné spoločnosti, IT služby. Uloženie údajov: Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hľadiska /napr. obchodné a archivačné povinnosti/. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú osobu /kontaktné údaje nájdete v druhom odstavci vyššie uvedené/ a požiadať o nasledujúce: prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, namietať spracúvanie alebo odvolať súhlas.

NicePic